eilerasciai

Mamai
Balti laivai.
Laivai padange plaukia.
Nugrimzdo saulė į žalias gelmes.
Matai - grįžau.
Grįžau ir atsiklaupęs
Glaudžiu dulkėtą veidą prie Tavęs.
Tai Tu ?
Tai - Tu ...
Jauna, liekna, kaip vakar.
Perkūnui skaldant gintaro namus.
Brangioji mano, Tu atleiski - tąkart
Tave paliko paklydėlis sūnus
Nesistebėk -
Jautrumo aš nerodžiau
Skirties metu. Jaunystė ...
Pagaliau
Štai susitikom. Paprastai, be žodžių.
Nuo jų nei Tau,
Nei man nebus lengviau.
Tiktai nuo kvapo
Žiedlapių ir kraujo
Jaučiu, kad svaigsta
Deganti galva.
Širdis kaip kregždė
Plazda, nerimauja
Tai - Tu ...
Pasėmęs drėgną žemę saujon,
Karštai tave bučiuoju,
Lietuva.
(V. Mačiuika " Tai Tu")Buvo džiaugsmo akimirkos,
Buvo liūdesio valandos...
Buvo pavasario audros,
Buvo alsus vasaros nuovargis,
Brangus rudens susimąstymais...
Visko buvo šitam ilgam kely...
O dabar prieita toji aukštuma,
Nuo ku...[daugiau]