Kaip elgtis šventėje, kad neapsijuoktumėte.

Labai dažnai gimtadieniuose, vestuvėse svečiai o kartais ir šventės užsakovai visiškai nežino net elementariausiu etikos ir takto taisyklių. Pabandykime įsiaiškinti kur ir kada reikėtų mokėti elgtis, kad nepasijuoktų aplinkiniai, ir nekiltų nesusipratimų.

1.labai dažnai padarome kvailą klaidą per sveikinimus solidantų ar jaunavedžių. Kol svečiai(sveikintojai) eina link šventės kaltininko kad jį ar juos pasveikintų, muzikantai groja iškilmingą melodiją ir vos tik priėjus muzika nutildoma. Tai turėtų žinoti kiekvienas svečias, o ypač tie kurie mėgsta pavadovauti. labai klaikiai atrodo kad vienas iš svečių mosikuoja rankomis, neva jau nustokite groti.To daryti nederėtų, jūs tampate pajuokos objektu, muzikantai žino kada pradėti ir kada pabaigti, tai jų specelybė.
2.Niekada nepulkite sveikinti solidanto kol jis nepadėjo prieš jus sveikinusio dovanų, tai taip pat nepadoru.
3.kada vyksta sveikinimai prie stalo turėtų būti absoliuti tyla, juk jus pakvietė pagerbti šventės kaltininką ,o ne pavalgyti ir prigerti.
4.Užsakovai sumoka pinigus muzikantui už grojimą, tačiau dažnai šventei įpusėjus kažkas iš svečių pradeda vesti derybas ką ir kiek groti. Muzikantas negali tiesiog pasakyti svečiui „eik į šalį „tai neleidžia etikos taisyklės. Todėl tenka ilgai ir nemaloniai jaustis kai kažkoks žmogelis ima vadovauti vietoj užsakovo. Kiekviena muzikantų grupė ar tai vienas muzikantas turi savo programą ir pagal ją veda šventę todėl šios programos pakeitimus derėtų aptarti iš anksto dar užsakant muzikantą.
5.Siaubingai negražu kada prigėręs svetys pradeda lysti prie muzikanto aparatūros o ypač prie mikrofono. Kada dainuoji į mikrofoną patenka seilių, burnos kvapo. Įsivaizduokite kaip nemalonu kada po tokio dainorėlio tau norisi vemti. Juk išgėrus alkoholinio gėrimo burnos kvapas būna klaikus o dar jei dainorėliui seilės taškosi: Siaubas. Derėtų paprašyti muzikanto prieš griebiant iš rankų mikrofoną, kad jūs norite padainuoti, jei jis tūri antrą mikrofoną, o jį tūri beveik visi, ir tada dainuoti.
6.Mes visi suprantame, kad pabandyti padainuoti per mikrofoną yra smagu. Kiekvieno muzikanto garso aparatūra siekia apie 1kw.galios todėl garsas sklinda labai toli, ir paėmęs svetys mikrofoną pradeda rėkauti kaip pjaunamas arba kalbėti nešvankius žodžius. Visą gražumą girdi aplinkiniai o jei dar šventė vyksta lauke tai ir per kilometrą. Garsas vakare sklinda labai puikiai.
7.Visi suprantame, kad norisi atsipalaiduoti atėjus į šventę, o dar ir velnio lašai kojas kilnoja, tačiau reikėtų nepamiršti, kad intensyviai šokant jūs suprakaituojate. Nemalonu kada išvedęs šokti merginą vaikinas putotas bando apkabinti savo suprakaitavusiomis rankomis ar dar geriau nori prisiglausti visu kūnu. Žodžiu visose situacijose nereikia pamiršti takto ir etikos, tada jūs būsite gerbiamas ir norimas svečias šventėję.
 
Pin It